Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Trường âm EI của On-yomi (kanji)

Danh sách trường âm Eい của hán tự. Về đoản âm dùng trong On-yomi hãy xem bài Đoản âm dùng trong hán tự tiếng Nhật.


BẢNG TRƯỜNG ÂM "EI" ON-YOMI
Đoản âmVí dụTrường âmVí dụ
えい英 ANH 栄 VINH 衛 VỆ 永 VĨNH 瑛 ANH 映 ÁNH 営 DOANH 詠 VỊNH 泳 VỊNH 叡 ANH 影 ẢNH けい形 HÌNH 系 HỆ 計 KẾ 軽 KHINH 刑 HÌNH 景 CẢNH 敬 KÍNH 慶 KHÁNH 径 KÍNH 啓 KHẢI 圭 KHUÊ 径 KINH 恵 HUỆ 警 CẢNH 継 KẾ 渓 KHÊ 契 KHẾ 携 HUỀ 掲 YẾT 傾 KHUYNH 型 HÌNH 鶏 KÊ 憩 KHẾ
せい青 THANH 生 SINH 性 TÍNH 姓 TÍNH 制 CHẾ 正 CHÍNH 政 CHÍNH 聖 THÁNH 静 TĨNH 精 TINH 製 CHẾ 斉 TỀ 清 THANH 晴 TÌNH 成 THÀNH 征 CHINH 盛 THỊNH てい体 THỂ 低 ĐÊ 体 THỂ 艇 ĐÌNH 貞 TRINH 亭 ĐÌNH 帝 ĐẾ 停 ĐÌNH 提 ĐỀ 態 THÁI 呈 TRÌNH 丁 ĐINH 定 ĐỊNH 庭 ĐÌNH
ねい寧 NINH へい兵 BINH 閉 BẾ 幣 TỆ 弊 TỆ 併 TÍNH 平 BÌNH 並 TỊNH 餅 BÁNH
めい明 MINH 銘 DANH 命 MỆNH 名 DANH 鳴 MINH 迷 MÊ 謎 MÊ 盟 MINH れい例 LỆ 零 LINH 礼 LỄ 令 LỆNH 玲 LINH 麗 LỆ 黎 LÊ 励 LỆ 冷 LÃNH 鈴 LINH 霊 LINH
げい芸 NGHỆ 迎 NGHÊNH 鯨 KÌNH ぜい税 THUẾ 贅 CHÚY 脆 THÚY
でい泥 NÊ べい米 MỄ
ぺいBiến âm へい

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét