Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Thứ tự tiếng Nhật vs. Thứ tự tiếng Việt

Khi học một ngôn ngữ chúng ta tìm ra quy luật. Tiếng Việt thì từ bên phải bổ nghĩa cho bên trái ví dụ: Giáo viên tiếng Nhật thì tiếng Nhật bổ nghĩa cho giáo viên.

Tiếng Nhật thì ngược lại. Chúng ta hãy phân tích Học bổng phát báo.

Trong tiếng Nhật thì phát, phân phát là 配達(はいたつ) [phối đạt], 配 PHỐI là phân phối và 達 ĐẠT là tới đâu đó, tới mức nào đó.

"Báo" tiếng Nhật gọi là 新聞(しんぶん) [tân văn].
"Học bổng" là 奨学金(しょうがくきん) [tưởng học kim].

Học bổng phát báo = Học bổng + Phát + Báo nhưng tiếng Nhật phải ngược lại nên thành Báo + Phát (noun) + Học bổng. Cả 3 từ này là danh từ.

Do đó:

新聞 + 配達 + 奨学金 = 新聞配達奨学金

Học ngoại ngữ cũng như học toán vậy thôi, đều là tư duy hợp lý (logic).
Bài tập: Vấn đề xã hội liên quan tới Anh quốc rời khỏi EU.

Gợi ý: Vấn đề 問題, xã hội 社会, liên quan 関連 [quan liên], Anh イギリス=英国, sự rời khỏi = 離脱(りだつ) [li thoát].
Xem đáp án

1 nhận xét:

  1. Có lẽ đây là phần mình cảm thấy khó nhất trong tiếng Nhật đây, bên cạnh việc ít âm, dẫn đến nhiều từ đồng âm hoặc âm gần giống nhau.

    Cứ động đến mấy câu phức, nhiều lớp bổ nghĩa là lại điên cả đầu :( Mỗi ngày cố luyện 1 chút như thế này vậy.

    Arigato ^^.

    Trả lờiXóa