Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

"NẾU MÀ" MONONARA (NGỮ PHÁP N2)

MẪU NGỮ PHÁP N2: NẾU MÀ MONONARA
Cách dùng: Clause_plainものなら、~
Ý nghĩa: "Nếu mà ~"
Giải thích: Nhấn mạnh của なら ("nếu"), thường là với sắc thái những việc không với tới được. Bạn không đạt được điều kiện đó (xem sắc thái trong ảnh dưới).VÍ DỤ VỀ MONONARA
Ví dụ 1:
成功したいものなら、情熱に従うしかない。
Nếu mà muốn thành công thì chỉ có cách theo đuổi đam mê.
Sắc thái: Chưa thành công.

Ví dụ 2:
病気が治せるもんなら、家を売っても治す。
Nếu mà có thể chữa khỏi bệnh thì có bán nhà tôi cũng chữa.
Sắc thái: Chắc là không chữa khỏi bệnh đâu.

Ví dụ 3:
やれるもんなら、やってみろよ。
Tao thách mày đấy. [Nếu mà làm được thì thử làm xem]
Sắc thái: Mày chẳng làm được gì tao đâu.

(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét