Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Phân biệt "đại sứ quán", "lãnh sự quán", "tổng lãnh sự quán"

Trong tiếng Nhật các từ này viết và đọc như sau:

Đại sứ quán = 大使館(たいしかん)
Lãnh sự quán = 領事館(りょうじかん)
Tổng lãnh sự quán = 総領事館 (そうりょうじかん)

Vậy thì chúng khác gì nhau?

日本国総領事館 Nhật Bản Quốc Tổng Lãnh Sự Quán @ L.A.

Đại sứ quán 大使館

Đây là cơ quan ngoại giao cao nhất của một nước ở nước khác là nước ngoài, thường đặt tại thủ đô của nước ngoài đó, ví dụ đại sứ quán Nhật Bản tại VN đặt tại Hà Nội.

Đại sứ quán là nơi mà đại sứ (大使) làm việc, thường là công việc ngoại giao.

Chữ 使 [sứ, sử] có nghĩa là "đại sứ" (大使), "sứ giả" (使者) hay "sử dụng" (使用). Ngày xưa khi đi "sứ" tức là thay mặt cho vua, thiên tử sang nước ngoài.

Lưu ý là chữ "đại" 大 không phải là chữ trong "đại diện", "đại biểu" (代表) như mọi người vẫn nhầm mà là chữ "đại" to lớn như trong "vĩ đại" (偉大).

Chữ "sứ" cũng là chữ trong "sứ giả" (使者) chứ không phải là chứ "xứ" (処) trong "xứ sở" (処所, không dùng trong tiếng Nhật).

Những người không rành chữ hán thường nhầm chữ "đại sứ" (大使) thành chữ "đại xứ" (代処, không tồn tại trong tiếng Nhật hay tiếng Trung) theo nghĩa sai lầm là "đại diện cho xứ sở mình".

"Đại sứ" (大使) có lẽ là "sứ giả lớn", để chỉ sứ giả lớn nhất trong đoàn đại diện, tức là chức vụ đại diện cao nhất.

Tiếng Anh: Đại sứ = ambassador, đại sứ quán = embassy.

Lãnh sự quán 領事館

Đại sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất ở nước ngoài và thường chỉ có một, thường đặt tại thủ đô nước sở tại. Nhưng nếu xin visa mà lúc nào cũng phải chạy tới thủ đô thì vô cùng bất tiện. Nhất là quốc gia rộng lớn như Mỹ, lúc nào cũng tới Washington DC chỉ xin visa thì không hợp lý lắm.

Do đó các nước đặt thêm cơ quan ngoại giao phụ gọi là "lãnh sự quán" (領事館). Đây là nơi nhận xử lý các vụ việc về giấy tờ như thị thực, kết hôn nước ngoài, vấn đề của người nước đó ở nước sở tại vv. "Lãnh sự" (領事, lĩnh sự) có lẽ là nhận sự việc để giải quyết. "Lãnh" là trong chữ "thống lĩnh" (統領), "lĩnh hội", "lãnh hải" (領海), "lãnh thổ", "lĩnh vực". 受領 [thụ lĩnh] trong tiếng Nhật là bạn nhận gì đó, một cách trang trọng.

Tiếng Anh:
Lãnh sự 領事 = consul
Lãnh sự quán 領事館 = consulate

Tổng lãnh sự quán 総領事館

Tiếng Anh: Consulate General of (Japan) in (City) ví dụ Consulate-General of Japan in Los Angeles

Lãnh sự quán thì thường là cơ quan ngoại giao nhỏ hơn đại sứ quán và chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản chứ không đầy đủ như lãnh sự quán. Do đó, sự việc đặc thù mà lãnh sự quán không nhận giải quyết thì bạn vẫn phải chạy tới đại sứ quán.

Tổng lãnh sự quán thì cũng là lãnh sự quán nhưng chức năng đầy đủ hơn, tương đương hay gần tương đương đại sứ quán. Vì đại sứ quán thì chỉ có một thường đặt tại thủ đô nên các thành phố lớn thường được đặt tổng lãnh sự quán để giải quyết sự vụ tương đương như đại sứ quán.

Nếu đứng đầu "đại sứ quán" là đại sứ thì đứng đầu "tổng lãnh sự quán" là "tổng lãnh sự" (Consul General).
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét