Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

[Lớp Cú Mèo N4/5] Phân biệt 何を và 何と + 言う

Đây là quiz tại lớp Cú Mèo N4/5 để các bạn mơ mộng:

①今、何を言いましたか。

②今、何と言いましたか。

Quiz 1: Hai câu trên khác nhau như thế nào? Và hãy dịch hai câu ra tiếng Việt (dịch được thì sẽ hiểu được).

Chú ý là 何を thì đọc là nani wo nhưng 何と thì lại đọc là nan to mặc dù cùng viết hán tự là 何 [hà = cái gì].

Quiz 2: Trợ từ と ở đây có ý nghĩa là gì?

Để học dịch đúng và hiểu sắc thái hãy đăng ký học Lớp luyện thi JLPT Nx Cú Mèo.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét