Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Số từ vựng cần học cho mỗi trình độ JLPT N5 tới N1

Số từ vựng tiếng Nhật cần học để thi đậu kỳ thi JLPT Nx (N5, N4, N3, N2, N1) là bao nhiêu?


Đây là bảng tổng kết số từ vựng tiếng Nhật cần học cho mỗi trình độ. Lưu ý: Tuy không cần học hết để thi đậu nhưng muốn có trình độ Nx thật sự thì phải học 100% số từ vựng này. Để thi đậu đại học Nhật Bản bạn cần có vốn từ khoảng 10 ngàn từ (tối thiểu cũng phải 8 ngàn từ), tức là tương đương N1. Để học được số từ này trong 2 năm ở trường Nhật ngữ thì cần được tư vấn chiến lược học tiếng Nhật hiệu quả, do đó, đăng ký du học Nhật Bản tại SaromalangOverseas là một lợi thế.

Cần học bao nhiêu từ để thi đậu JLPT Nx (Nx = N5, N4, N3, N2, N1)?
Trả lời: Tùy vào bạn muốn thi bao nhiêu điểm. Nếu chỉ định thi đậu 60% thì có thể chỉ cần học 60%, nhưng khi học lên cao sẽ bị thiếu từ vựng, hổng kiến thức. Do đó, bạn hãy học 100% từ vựng là tốt nhất, hoặc ít ra là 80% trở lên.

Bảng số từ vựng JLPT cần học theo mỗi trình độ
Trình độ
Số từ vựng cần học
Tổng vốn từ
Tham khảo
JLPT N5
1000
1000
JLPT N4
1500
2500
JLPT N3
2000
4500
JLPT N2
2500
7000
JLPT N1
3000
10,000
Sẽ có tại Saromalang

Tóm lại thì nếu biết được từng này từ thì gần như chắc chắn sẽ đậu JLPT Nx thôi. Tại Saromalang sẽ dạy từ vựng tại lớp Cú Mèo luyện thi JLPT Nx, khi cần sẽ phát bảng từ vựng bổ trợ. Do đó, học lớp Cú Mèo cũng là cách học từ vựng, hơn nữa còn học phân biệt ngữ nghĩa, cách dùng các từ gần giống với nhau.

Ví dụ:
Nhóm từ “phát triển”:


Bí quyết học từ vựng tại lớp Cú Mèo Saromalang: Học từ theo nhóm từ tương đồng, phân biệt ngữ nghĩa (và sắc thái), cách dùng.
Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét