Look Up

Chìa khóa cần tìm (Key):     >>Trang dịch giả chuyên nghiệp

                  

         

>>Dịch thuật Nhật Việt, Việt Nhật tài liệu chuyên môn, chuyên ngành khó với chất lượng cao    >>Xem hướng dẫn cách dịch thuật ngữ Nhật Việt    >>Cách dịch từ chuyên môn tiếng Việt sang tiếng Nhật    >>Translate Tool Page    >>Bing Translator

日本語・ベトナム語翻訳 ★ AI翻訳ツール開発 ★ トラドス講座

Dịch thuật Nhật Việt chất lượng cao

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Thông báo đăng ký lớp đọc hiểu và ngữ pháp N3 Soumatome

Lớp đọc hiểu và ngữ pháp N3 Soumatome đăng ký như sau:

Đăng ký chiều thứ 7 (hôm nay) từ 14:30 - 15:30 hoặc chiều thứ 2 (14:00 - 18:00) nhưng phải trả lời giờ nào qua email trước.

Bạn nào đã đăng ký trực tiếp ở lớp Cú Mèo trước thì không cần. Bắt đầu học vào thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Nếu không gửi mail phản hồi (và do đó không tới đăng ký) thì coi như là không theo học và sẽ không nhận vô lớp nữa.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét