Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Thông báo đăng ký lớp đọc hiểu và ngữ pháp N3 Soumatome

Lớp đọc hiểu và ngữ pháp N3 Soumatome đăng ký như sau:

Đăng ký chiều thứ 7 (hôm nay) từ 14:30 - 15:30 hoặc chiều thứ 2 (14:00 - 18:00) nhưng phải trả lời giờ nào qua email trước.

Bạn nào đã đăng ký trực tiếp ở lớp Cú Mèo trước thì không cần. Bắt đầu học vào thứ 3, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Nếu không gửi mail phản hồi (và do đó không tới đăng ký) thì coi như là không theo học và sẽ không nhận vô lớp nữa.

Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét