Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Cách viết kanji 中

Chữ 中 [TRUNG] vẽ cái hộp trước rồi sổ hay sổ trước rồi viết?
Vẽ cái hộp 口 thì bao giờ cũng là 3 nét:


Cách viết kanji là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Vấn đề là chữ TRUNG thì sổ trước hay vẽ hộp trước.

(TRUNG)
4 nét = giữa, trong, China
BỘ THỦ
QUYẾT = nét sổ móc
1 nét
CHỈ ÂM/CHỈ Ý
ÂM ON
チュウ(ジュウ)
CHIẾT TỰ - GIẢI TỰ
Hộp 口 với 2 mũi tên chỉ vào giữa (chỉ ý)

VÍ DỤ TỪ VỰNG
中(なか) bên trong, 中国(ちゅうごく) [Trung Quốc], 仕事中(しごとちゅう) đang làm việc
ÂM KUN
なか

Giải tự - Chiết tự chữ 中(なか、ちゅう、TRUNG):

Ví dụ về 中:
意中の人(いちゅうのひと) [ý trung NO nhân] ý trung nhân
一日中(いちにち じゅう) [nhất nhật trung] trong suốt một ngày, cả ngày
世界中(せかい じゅう) [thế giới trung] trên khắp thế giới
会議中(かいぎ ちゅう) [hội nghị trung] đang bận họp, đang trong cuộc họp

Quiz: Chữ 中 sổ trước vẽ hộp sau hay vẽ hộp trước rồi sổ sau?
Xem đáp án

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét