Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Giải thích đề đọc hiểu JLPT N1 7/2016

Giải thích đề đọc hiểu JLPT N1 tháng 07/2016

MONDAI 8
Câu 46: Đáp án 2
Câu hỏi là: Người tới nhận bưu kiện này cần phải làm những gì?
Vốn dự định là ngày 8/8 thị sát nhà máy nhưng phó giám đốc có thay đổi lịch nên 22 giờ tối ngày 9 mới về tới vì lịch khảo sát mong muốn bị dời 1 ngày thành ngày 10.
Việc gửi bưu kiện, thời gian gặp Takeuchi sensei sau thị sát cũng bị chậm lại. Đáp án 2 là phù hợp: Thị sát nhà máy của phó giám đốc và hội đám với Takeuchi sensei đều bị dời lại sau ngày 10 tháng 8.

Câu 47: Đáp án 3
Câu hỏi: Thứ nào phù hợp với ý kiến của người viết?
Đáp án là 3: Nếu nhận thấy bản thân không sai thì không cần phải kiềm chế tức giận.
Lúc đầu thì nếu thấy bản thân đúng thì cũng không nên tức giận nhưng đoạn sau là nếu cố nuối vào bên trong thì về sau lại làm khổ bản thân và sẽ thường xuyên bị cảm giác thất bại ức chế rất đáng sợ.

Câu 48: Đáp án 3
Câu hỏi: Về chuyển nhà thì tác giả miêu tả thế nào?
Đáp án 3: Tuy là cơ hội thay đổi sinh hoạt nhưng tự mình chuyển nhà không thể làm như thế này.
Đoạn đầu nói về ưu điểm của chuyển nhà, có thể vứt những thứ không cần và bắt đầu cuộc sống mới, và là cơ hội tốt để làm mới lại.
Ở đoạn 2 thì tuy vậy những thứ không dùng nhiều vẫn phải mang theo cũng như là con rùa mang theo cái mai rất nặng (không thể vứt đi được).

Câu 49: Đáp án 4
Câu hỏi: Về dục vọng người viết miêu tả thế nào?
Đáp án 3: Khi dục vọng quá lớn chúng ta không thể cảm nhận hạnh phúc.
Dục vọng vốn ban đầu là để mang lại cảm giác ổn định và hạnh phúc nhưng hiện nay đã vượt quá xa phạm vi này. Vì dục vọng quá mức mà lại không thể sinh sống vui vẻ hàng ngày, bị dục vọng kìm hãm trong sự không hạnh phúc.

MONDAI 9
Câu 50: Đáp án 2
Về nhanajj định người “có nơi có thể trở về”, tác giả cho là thế nào?
2 “Có nơi để trở về” có nghĩa là đem tới nhiều khả năng hơn trong cuộc đời.

Câu 51: Đáp án 1
Người viết cho rằng cha mẹ nên vì con nên làm thế nào?
1 Nên nói cho con biết là lúc nào cũng có thể giúp con.

Câu 52: Đáp án 4
Người viết cho rằng nhà phải là nơi như thế nào?
4 Nơi có thể phục hồi sức khỏe.

Câu 53: Đáp án 3
Trong câu văn có “có thể khiến năng suất sản xuất tăng lên” là vì sao?
3 Phân công công việc (分業化)

Câu 54: Đáp án 1
Trong đoạn văn có nói thuộc về cùng một mạng lưới phân công, là chỉ điều gì?
1 一連の作業工程のひとつの役割を担っているということ

Câu 55: Đáp án 2
Tác giả cho rằng thời nay là thời đại như thế nào?
今では分業関係は世界全体に広がっています
2 世界中全体の分業関係で経済が成り立っている

Câu 56: Đáp án 2
“Khả năng” trong đoạn văn là sự việc như thế nào?
Nội dung phỏng vấn xin việc đã rất rộng, từ việc nhỏ xung quanh, quá khứ của người bình thường tới thế giới tinh thần … tất cả đều trở thành “khả năng” của phỏng vấn xin việc. Đáp án 2.

Câu 57: Đáp án 4
Phỏng vấn xin việc có ý nghĩa là phỏng vấn như thế nào?
4 Các sự việc bình thường, xảy ra xung quanh

Câu 58: Đáp án 1
“Quá khứ” không phải là có thể trực tiếp diễn tả được sự vật “đúng như thế”. Tại sao?
1 Chủ yếu còn do người đó cảm nhận và tâm lý và có thể thay đổi theo thời gian do nhiều nguyên nhân.

MONDAI 10
Câu 59: Đáp án 4
Về tin tức tri giác và phản ứng cảm tính, tác giả miêu tả thế nào?
4 Phản ứng cảm tính cũng có sai khác cá nhân rất lớn.

Câu 60: Đáp án 3
Những năm gần đây “làn sóng cảm tính” xuất hiện nhận thức mới như thế nào?
3 Tại tình huống không xác định vì có phán đoán (hoàn cảnh) mà tồn tại.

Câu 61: Đáp án 1
“Sai khác cá nhân” này là liên quan tới điều gì?
1 Sự sinh tồn của giống loài nhân loại.

Câu 62: Đáp án 2
Suy nghĩ nào giống tác giả?
2 Từ góc độ sinh tồn, nên tiếp nhận “sự phân biệt cá thể” của phản ứng cảm tính.

MONDAI 11
Câu 63: Đáp án 3
Về vấn đề của doanh nghiệp thì vấn đề chung được chỉ ra của A và B là gì?
3 Cuộc họp công ty hiện rất ít tiến hành thảo luận hoạt động so sánh.

Câu 64: Đáp án 4
Về tư thế lãnh đạo lúc bắt đầu hội nghị, A và B miêu tả khác nhau thế nào thế nào?
4 A nói lãnh đạo cần đưa ra câu hỏi để thu thấp ý kiến mọi người, B nói lãnh đạo cần đưa ra mục tiêu rõ ràng và tiến hành thảo luận mỗi mục.

Câu 65: Đáp án 1
“Yêu cầu do biên tập đưa ra”, vì sao biên tập cần đưa ra yêu cầu?
1 Nghĩ tới việc độc giả rất sợ khoa học, rất không …

Câu 66: Đáp án 2
Về “những người  sử dụng điều đó” người viết nói thế nào?
2 Tuy sử dụng khoa học kỹ thuật nhưng không thể nói đã hiểu.

Câu 67: Đáp án 4
Vấn đề của việc cho rằng “không cần hiểu câu tạo của thứ đó ..” là gì?
4 Chỉ có thể thu được tin tức có lợi cho phía người cung cấp.

Câu 68: Đáp án 4
Người viết muốn nói điều gì nhất?
4 Hiểu khoa học kỹ thuật và phán đoán có đưa vào cuộc sống hay không rất quan trọng.

MONDAI 13
Câu 69: Đáp án 3
4 người dưới đây đều muốn ứng tuyển “nhà báo học sinh”. Người phù hợp nhất là ai?
3 ホンさん
キムさん、カーンさん、クルスさん đều không phù hợp.

Câu 70: Đáp án 1
Người đăng ký “nhà báo học sinh” trước ngày 24 tháng 2 năm 2017 (thứ 6) cần làm gì?

1 Nộp qua bưu điện tờ đăng ký và lý do đăng ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét