Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Đáp án JLPT N3 kỳ 07/2016 phần DOKKAI (ĐỌC HIỂU)

Chỉ để gợi nhớ và tham khảo.

問題4
24 正解3
小林が手紙でもっとも言いたがるものは何か。
来月、発表会があって私も出るので、お誘いのメールを書いています。
3私の発表を見に来てほしい。

25 正解2
小林は冷蔵庫を使っている人が8月3日まで何をやってくれるといったのか。

26 正解4
Tác giả cho rằng kỹ thuật mà người cảnh sát sử dụng khi giới thiệu tuyến đường cho người hoàn toàn không biết đường là gì?
4 Trước hết giải thích thứ tự xếp hạng đường tạo ân tượng rồi mới giải thích.

27 正解4
びっくりした là vì sao?
4 Con đường trước đây cảm giác rất dài thì giờ rất ngắn.

問題5
28 正解3
この問題 là vấn đề gì?
3 Đất gần trường cấp 2 vì khó vòa được nên không có cách nào cắt cỏ.

29 正解4
"Có chỗ khác với ngày xuân" là chỉ việc gì?
4 Dê gặm cỏ không thoải mái như màu xuân.

30 正解2
Trong đoạn văn có "bất kể mành đất đã yên tĩnh hơn" có thêm hiệu quả gì khác.
2 Cuối cùng người dân xung quanh và học sinh cấp 2 đã giao lưu với nhau.

31 正解2
"Tôi tuần 3 ngày ăn tối cà ri" là vì sao.
2 Vì nghè nói cà ri tốt cho sức khỏe nên cố gắng ăn càng nhiều càng tốt.

32 正解4
"Có vẻ sáng sớm ăn cà ri cũng rất tốt" là vì sao.
4 Làm cho thân thể tỉnh thức.

33 正解3
Suy nghĩ về hiệu quả của gia vị, khi hầm cà ri cần chú ý điều gì.
3 Không nên hầm quá lâu.

問題6
34 正解1
Tôi sống ở thành phố nhỏ như thế nào?
1 Phòng ốc nhiều lên, cây cối giảm đi.

35 正解1
その時 là chỉ lúc nào.
1 Là thời điểm một công ty xây dựng tuyên bố kế hoạch xây dựng nhà ở cỡ lớn.

36 正解3
Người dân thị trấn vì sao bảo vệ tự nhiên 花山池緑地?
3 Vì nơi đây có cây cối và sinh vật quý nên mọi người muốn bảo hộ vùng đất có giá trị này.

37 正解1
Để bảo vệ tự nhiên 花山池緑地 thì mọi người trong hội bảo vệ 花山池緑地 đã làm gì.
1 Để không thay đổi môi trường hiện hữu phải ưu tiên cây cối.

問題7
38 正解1
タニット muốn tham gia ban giao lưu quốc tế.

39 正解2
Người muốn tham gia hội giao lưu quốc tế thì phải chú ý điều gì.
大学の授業を休んで参加することになる国際交流授業に申し込むことができません。
これまで国際交流授業に参加したことがある人も申し込めますが、申し込みが多かった場合、初めての人に行ってもらいます。

ーおわりー

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét