Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

QUIZ CÁC DẠNG NẾU ば、たら、なら

Vì nhiều bạn hay nhầm giữa ば, たら (だら), なら nên Saromalang sẽ đưa ra ví dụ ở đây.
Từ vựng: 帰国する (きこくする) về nước [quy quốc]
手紙を書く (てがみをかく) viết thư

PHÂN BIỆT DẠNG Vば、Vたら VÀ Vなら

Một người sắp rời Nhật về nước và nói với người bạn. Người đó sẽ viết thư cho bạn khi nào?

QUIZ 1
TÌNH HUỐNG 1
「帰国すれば、手紙を書きますよ」
① Trước khi về nước
② Sau khi về nước
③ Trước hoặc sau khi về nước
④ Cả trước lẫn sau khi về nước
Xem đáp án

TÌNH HUỐNG 2
「帰国したら、手紙を書きますよ」
① Trước khi về nước
② Sau khi về nước
③ Trước hoặc sau khi về nước
④ Cả trước lẫn sau khi về nước
Xem đáp án

TÌNH HUỐNG 3
「帰国するなら、手紙を書きますよ」
① Trước khi về nước
② Sau khi về nước
③ Trước hoặc sau khi về nước
④ Cả trước lẫn sau khi về nước
Xem đáp án

QUIZ 2
"Nếu <uống rượu> thì đừng có lái xe" nói tiếng Nhật thế nào (khẩu hiệu an toàn giao thông).
Xem đáp án

QUIZ 3
"Nếu <lái xe> thì đừng có uống rượu" nói tiếng Nhật thế nào (khẩu hiệu an toàn giao thông).
Xem đáp án

Khẩu hiệu giao thông của người Nhật rất hợp lý về ngữ nghĩa chứng tỏ giáo dục quốc ngữ của họ rất tốt.
(C) Saromalang

1 nhận xét: