Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Tra cách viết kanji 2016

Cách 1: Dùng trang kakijun

Trang web: kakijun.jp (mở trong tab mới).

Hướng dẫn cách dùng:


Nhập chữ vào ô bên cạnh nút bấm 漢字検索(かんじけんさく、hán tự kiểm sách) rồi ấn Enter hoặc nhấp vào nút 漢字検索.

Hướng dẫn cách dùng trang web tra cách viết

Khu vực hướng dẫn cách viếtグリッド: Hiện hay ẩn lưới (grid)
アニメーション: Animation (hoạt họa)
コマ送り(コマおくり): Vẽ từng nét
スピード変更(スピードへんこう): Thay đổi tốc độ

Khu vực giải nghĩa hán tự
画数(かくすう、họa số): Số nét
部首(ぶしゅ、bộ thủ): Bộ thủ
音訓(読み): Cách đọc On và Kun (Yomi)
ポイントなど: Điếm mấu chốt (point) v.v.

Các bài viết cũ
>>Tra cách viết kanji (2011)

Cách 2: Dùng trang từ điển kanji Sakura

Mở trang web tại http://dict.v01.jp/
Nhập chữ kanji vào ô tìm kiếm ví dụ chữ 漢 rồi nhấp nút 検索 (kensaku = tìm kiếm):

Kết quả:


Nhấn vào nút 書き順を表示/非表示 (Chỉ/ẩn cách viết):

Cách 3: Dùng trang từ điển kanji online

Mở tại: http://kanji.jitenon.jp/
Trang này thì bạn phải tìm kiếm chữ kanji bằng kanji hoặc cách đọc (漢字or読み) và nhấp vào liên kết của chữ tương ứng.
Ô nhập chữ kanji/cách đọc rồi nhấp nút 検索 (kensaku = tìm kiếm):


Ví dụ khi tra chữ 漢:


Takahashi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét