Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Vdic.まい SẼ KHÔNG LÀM GÌ

Vdic.まい là động từ dạng ý chí sẽ không làm gì hoặc là dạng phủ định không làm gì.
>>Phân biệt với dạng ý chí sẽ làm gì

Cách chia

Vdic. + まい
Động từ nguyên dạng thêm まい

Ý chí không làm gì

こんなまずい食べ物は二度と食べるまい
Món ăn dở như thế này thì tôi sẽ không ăn lần thứ hai. (Ý chí)

二度と会うまい
Tôi sẽ không gặp lần thứ hai (lần nữa).

Ý nghĩa phủ định

この言葉の意味は分かるまい
Ý nghĩa từ này thì tôi không hiểu.

明日は雨が降るまいと思う。
Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ không mưa.

Đưa ra lựa chọn làm hay không

行こうか行くまいか迷っています。
Tôi đang phân vân không biết sẽ đi hay không đi.
Chú ý: 行こう và 行くまい đều là dạng ý chí.

東京に行くか行くまいか悩む khổ tâm đi hay không đi Tokyo
Chú ý: Dạng khẳng định (行く) và phủ định (行くまい).
(C) Saromalang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét