"Không bao giờ lo thất nghiệp"

Học ngành điều dưỡng bậc đại học tại Nhật Bản


Học tiếng Nhật 1 năm + đại học 4 năm >>chi tiết

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC ONLINE QUA EMAIL

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Tra cách viết kanji 2016

Trang web: kakijun.jp (mở trong tab mới).

Hướng dẫn cách dùng:


Nhập chữ vào ô bên cạnh nút bấm 漢字検索(かんじけんさく、hán tự kiểm sách) rồi ấn Enter hoặc nhấp vào nút 漢字検索.

Hướng dẫn cách dùng trang web tra cách viết

Khu vực hướng dẫn cách viết
グリッド: Hiện hay ẩn lưới (grid)
アニメーション: Animation (hoạt họa)
コマ送り(コマおくり): Vẽ từng nét
スピード変更(スピードへんこう): Thay đổi tốc độ

Khu vực giải nghĩa hán tự
画数(かくすう、họa số): Số nét
部首(ぶしゅ、bộ thủ): Bộ thủ
音訓(読み): Cách đọc On và Kun (Yomi)
ポイントなど: Điếm mấu chốt (point) v.v.

Các bài viết cũ
>>Tra cách viết kanji (2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét